A Rezonometriával kapcsolatos

attitűd vizsgálat 

2009 novemberében diplomamunka keretében egy online kérdőívet készítettünk, hogy anonim válaszadók segítségével felmérjük a Rezonometriával kapcsolatos vélekedéseket.

A kérdőív módot ad a szubjektív vélemény-nyilvánításra, de nem teszi kötelezővé azt.

A továbbiakban ezekből a véleményekről idézünk, majd bemutatjuk az eredményeket  

A felmérés eredményei* (zárójelben a válaszadó kódszáma):

"Az adott írásról ma is, holnap is ugyanaz olvasható le. Egy intuitív gondolat elszáll, de a lényeg a grafikonon ott marad, és az egy hónap múlva is ugyanazt jelenti. (csak érteni kell olvasni belőle)." /6./

"Az nagyban függ a grafológus beállítódásától, mennyire könnyíti vagy nehezíti a munkát. Biztos, hogy sok kollégának hatalmas segítség a módszer a rendezett és szisztematikus felépítése révén." /10./

"Ez az a módszer, ami ténylegesen ugyanazt az eredményt adja, ha két grafológus egymástól függetlenül ugyanazt az írást vizsgálja." /35./

"A rezó szuper, hihetetlen mélységeit mutatja meg a személyiségnek. Kihívás ennek a fajta elemzésnek a megtanulása, de sokkal kézzelfoghatóbb, mint egy irdatlan adathalmaz kezelése. Nagyon imponáló a mély pszichológiai "beágyazottsága". /57./

" ... a grafológia szempontjából hatalmas lépés, óriási jelentőséggel!" /73./

"Pontos, precíz munka, kiváló emberismeret, széleskörű pszichológiai, klasszikus grafológiai tudás, saját stabilitás és tiszta, világos, logikus gondolkodás szükséges hozzá. Senkit ne csapjon be a látszólagos egyszerűsége ! " /40./

A kérdőivről

A kérdőív online rendszerben a honlapra feltett linkre indult, és egymás után mutatta kérdéseket, amelyekben nem lehet se előre se hátra lapozni, és csak a kérdés megválaszolása után enged a következőre lépni.

A kérdések általában 10 fokú pontozóskálát jelentenek, ahol a rezonometria számára pozitív választás a skála 10-es értéke.

Rangsorolás esetén pl. az egyes módszerek alkalmazásának gyakoriságát kell megítélni egy 5 fokú skálán. 

 

Az alapkérdések a grafológiai végzettségeket azonosítják, majd a módszer használhatóságát járják körül, mégpedig két szempontból, az egyik maga a mérés a hozzátartozó sablonnal, a másik az eredmények értelmezése.

Vannak olyan kérdések, amelyek kissé más formában ugyan, de szinte ismétlődnek, és vannak olyanok, amelyek a belső konzisztenciára kérdeznek rá. Pl. a rezotechnika alapja, hogy csak a teljes grafikon értékelése után lehet a személyiségvonások szerepét a személyiségen belül megítélni, és ehhez hozzátartozik az OAT tengely vizsgálata, mint a módszer elengedhetetlen része.

Tágabb összefüggésben, aki a tudatalatti történések megállapításához nem használja a méréseket, az a rezo protokoll szerint hibázik.

 

Ezzel a többszörös visszaellenőrzéssel kiválaszthatók azok, akik a módszert valóban teljes mélységében ismerik és használják, azoktól, akik csak megfelelni akarva töltik ki az általuk "jobbnak" ítélt válaszokat.

 

 

A minta jellemzői

A határidőig 78 fő válaszolt, őket vontam be az alapfeldolgozásba, de a mai napig jön 1-2 újabb válasz, így még további 10-15 fő adataival (nov. 25.) lehet majd számolni. 

A minta előállítása Interneten keresztül nyílt felhívással, több grafológiai iskola vezetőjének és volt hallgatóinak megkerese útján olyanokat kerestünk, akik ismerik, vagy legalább hallottak pár órát a rezonometriáról.

 

Ez azért lehetséges, mivel a mérés elválhat az értékeléstől, és van aki csak a mérősablont használja. Mivel azokkal a grafológusokkal, akik ismerik a módszert, valamilyen kapcsolatban vagyok / voltam, fontosnak tartottam az anonim kitöltést, hogy minél kevésbé befolyásolja a válaszokat a megfeleléskényszer. (Ezért is használom a tegező formulát.)

A jelenleg OKJ képzésben lévő hallgatók száma országosan 2-300 fő körül mozoghat, a végzett grafológusok száma viszont több ezer főre rúghat. Ehhez képest a minta nem tűnik sem reprezentatívnak sem soknak, viszont elemszáma miatt az alapvető következtetések levonására elegendő.

 

Ugye senki nem szereti az unalmas és értelmetlen méréseket? Ha valaki nem használja a rezo értelmezési lehetőségeit, a mérési módszerét használhatja önállóan is . Ime a statisztika arról, hogy a 78 válaszadó hogyan ítéli meg a Rezo(C)Mérce használhatóságát:

A 78 fő kitöltő válaszainak átlaga 9,68

(1-től 10-ig skálázva).

Minél jobb, annál magasabb a pontszám, ami alul z1-z10 számokkal jelölt.

Az oszlopok magassága mutatja mutatja, hogy hány fő válaszolt az adott pontszámmal, pl. 10 pontot kb 63 fő adott (ez a bal oldalon olvasható le.)

 

A legkisebb válasz 6, a legmagasabb válasz 10.