Mi az a Rezonometria?

 
 

Az íráselemzés mindhárom területén használható sztenderdizált elemzési eljárás, amelynek alapjait dr. Szidnai László fejlesztette ki. 

Mára már többszáz érdeklődő ismeri a módszer alapjait, több tucatnyian végeztek államilag akkreditált tanfolyamokon.

 

A rezonometria a megmért íráselemek egymáshoz való viszonyulásából teszi lehetővé a személyiség legmélyebb, tudatalattihoz közeli mélyrétegeinek feltárását. Így nem karaktereket, tipológiát állapít meg, hanem a viselkedés tudatalatti késztetéseinek feltárása miatt a viselkedés dinamikáját, kölcsönhatásait is képes feltárni.

 

 

Ezáltal a rezonometriai típusú értékelés lehetővé teszi a személy viselkedésének prognózisát, és kiválóan alkalmazható olyan tipikus tanácsadási helyzetekben, mint pl. a munkavégzés során adódó személyi problémák, pályakorrekció, párválasztás, életvezetési problémahelyzetek, döntés-előkészítés, lojalitási-megbízhatósági vizsgálatok.

A REZONOMETRIA a Szabadalmi Hivatal által védett, csak azok használhatják referenciaként, akiknek a névtulajdonos engedélyezi.

 

Az engedélyt  csak azok kaphatják meg, akik a technológia egészét ismerik, és a szakmai protokolloknak megfelelő, ellenőrizhető módon dolgoznak.

Ez egyben a minőségbiztosítási lehetőség is, a kontár módon dolgozóktól törvényesen visszavonható a használati jog.  

Az íráselemzés területei

ÍRÁSSZAKÉRTÉS=ÍRÁSAZONOSÍTÁS

 

A kézírás (aláírás) egyediségéből indul ki. Az írás egyedi, és egyéni azonosításra alkalmas, mit pl. az ujjlenyomat vagy retinakép, de a körülmények függvényében változékonyabb.

 

GRAFOLÓGIA (KLASSZIKUS)

 

A kézírást tudattalan tevékenységek összességeként, az emberre jellemző kifejező mozgásként, azaz mikrogesztusok sorozataként vizsgálja.

 

ÍRÁSANALITIKA

 

Az írásanalitika, a gesztusvizsgálaton túl, optimumra törekvő tudatos céltevékenységként kezeli az írást.